Pilates Barra

1_2_pilates_barra_1

1_2_pilates_barra_3

1_2_pilates_barra_2

TÈCNICA OCCIDENTAL DE MOVIMENT CONSCIENT QUE:

  • Et manté “en forma”: cos i ment,
  • Millora la teva Postura,
  • Guanyes agilitat, força i vitalitat,
  • Aprens a concentrar-te,
  • Afina la figura (combinat amb una alimentació equilibrada),
  • I, en resum, millora de forma comprovable el teu Benestar Global.
  • Es treballa en grup reduït i esta dirigit a persones que no tenen cap lesió i/o malaltia

L’objectiu és aconseguir un adequat equilibri muscular/neurològic.

Això porta a millorar el control, la força i la flexibilitat del cos.

Fa que la persona es senti més àgil i forta, alleuja les petites tensions posturals i afina la figura (si es combina amb una alimentació equilibrada).

L’objectiu és el Benestar Global de la persona.


Contacta con nosotros y te informamos de las sesiones de Pilates-Barra de Danza y Pilates para principiantes, en Barcelona!

Si tú quieres, puedes contactar fácilmente con nosotros/as para más información o para Apuntarte a alguna de las Sesiones de Yoga-Pilates-Barra, Nidra Darshan, Pilates-Barra o Meditación Mindfulness. O para el Curso de Formación de Profesoras de  Yoga Nidra Darshan en Barcelona: 

Para ponerte en contacto con nosotros puedes rellenar este formulario y enviarlo o contactarnos directamente a nuestro mail yogapilatesbarcelona@gmail.com

 

 

 

NOTA IMPORTANT

EL PILATES-BARRA ESTA DIRIGIT A PERSONES QUE NO TENEN CAP LESSIÓ I/O MALATIA JA QUE ES TREBALLA EN GRUP.

Als Centres DARSHAN NO considerem les pràctiques de grup com a teràpies, ja que si hi ha algun tipus de lesió o malaltia cal que la tracti el Metge o el Fisioterapeuta corresponent  DE FORMA INDIVIDUAL. Per aquest motiu a les pràctiques de grup les anomenem “Transteràpies  Complementàries”, en el sentit de que són pràctiques  psicofísiques i meditatives  saludables, i amb beneficis comprovables, per a persones sanes (o amb les petites molèsties i tensions habituals).

Les pràctiques de grup NO es poden considerar teràpia ja que es impossible adaptar a cada persona la pràctica de que es tracti.